Rosenborggata 9 A - 0356 Oslo - Telefon 907 81 521 - Epost

TIMEPRIS


Våre normale timepriser er fra 4. februar 2015:
Kr 1.900,- for arbeid utført av advokat.

Priser kan diskuteres hvis særskilte omstendigheter tilsier det.

For alle klientgrupper tilkommer merverdiavgift til staten med 25%.

FRI RETTSHJELP
Enkelte klienter har saker som faller inn under den offentlige støtten med Fri Rettshjelp når deres egen inntekt og formue er lav. Grensene for tilståelse av fri rettshjelp – det være seg fritt rettsråd som omfatter juridisk rådgivning – og fri sakførsel, som omfatter saker for domstolene kan du lese mer om på www.jusstorget.no – bruk søkeordet ”rettshjelp”.
Jeg kan vurdere denne typen henvendelser, og eventuelt søke Fylkesmannen om fri rettshjelp, men da må klienten være forberedt på å betale et forskudd som skal dekke et møte om saken og selve søknaden til Fylkesmannen, som av og til er svært enkel (i noen sakstyper har man krav på fri rettshjelp når man kvalifiserer for det økonomisk), men som ofte vil være tidkrevende fordi saken kanskje ligger i grenseområdet og må avgjøres ved utøvelse av skjønn.

RETTSHJELPFORSIKRINGSDEKNING
Se artikkelen: Rettshjelpforsikring – dekker forsikringsselskapet dine utgifter til advokat? >>>

Oppdatert 04.02.2015