Rosenborggata 9 A - 0356 Oslo - Telefon 907 81 521 - Epost

Advokat Ole Christian Høie
Ole Chr Høie
Tidligere forretningsadvokat, men med fokus på hverdagsjuss de siste 20 årene - den delen av jussen som angår deg på veien gjennom livet, og der du ofte vil trenge advokathjelp. 

Jeg har også en langvarig internasjonal praksis, er vant til å bruke engelsk som arbeidssprog, og har et godt internasjonalt kontaktnett.

Epost: och@advokat-hoie.no

Mine hovedfagområder:
 • Arverett og arveavgiftsrettslige spørsmål, skifte av dødsbo
 • Familierett, separasjon og skilsmisse, økonomisk oppgjør og skifte av skilsmisseboet
 • Avtalerett: De fleste typer kontrakter på norsk og engelsk,bistand ved kontraktsforhandlinger
 • Selskapsrett, særlig aksjeselskapsrett
 • Arbeidsrett, ansettelseskontrakter og bistand ved oppsigelser
 • Fast eiendoms rettsforhold, kjøp og salg av bolig, reklamasjoner og mangler
 • Erstatningsrett, generelt og personskadeerstatningssaker
 • Forsikringsrett, herunder skadeoppgjør
 • Foreningsrett, etablering av stiftelser,
 • Boligrett, herunder husleiesaker, Eierseksjonssameiejus, Borettslagsjus
 • Prosedyre for domstolene hovedsakelig i sivile søksmål
 • Generell juridisk rådgivning og bistand i forhandlinger for å løse tvister
 • Strafferett

Yrkespraksis:
 • Dommerfullmektig Tønsberg 1969-70
 • Advokatfullmektig Advokatfirmaet Nergaard, Mellbye, Schjoldager og Sejersted 1971-72
 • Torvald Klaveness- Gruppen; ansatt Advokat 1972-79
 • Christiania Bank og Kreditkasse; advokat i Utenlandsavdelingen 1979-80
 • Partner AdvokatfirmaetWiersholm, Bachke og Helliesen - idag Advokatfirmaet Wiersholm Mellbye & Bech  1982-93
 • Egen praksis i Oslo fra 1994