PRAKSISEN ER AVSLUTTET - Les mer her

Betinglser for bruk av nettstedet - Disclaimer

 
Advokat Ole Christia
n Høie har intet ansvar for rettsforhold som måtte oppstå med bakgrunn i det materiale som er publisert på www.advokat-hoie.no. 

Artiklene tar for seg rettslige forhold på publiseringstids-punktet. Rettstilstanden kan ha endret seg etter publisering.

Advokat Ole Christian Høie innehar rettighetene til alt som er publisert på www.advokat-hoie.no.

Alle besøkende gis en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar tillatelse til å kopiere og skrive ut til eget bruk utdrag av innholdet på disse sider, forutsatt at advokat Ole Christian Høie / www.advokat-hoie.no blir oppgitt som kilde.

Eventuell videreformidling eller annen bruk av innholdet må avtales særskilt med Advokat Ole Christian Høie.

Lenker fra www.advokat-hoie.no er kun laget i informasjonsøyemed. www.advokat-hoie.no har intet ansvar for tilgangen til disse sidene og innholdet på dem.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape