Rosenborggata 9 A - 0356 Oslo - Telefon 907 81 521 - Epost

Velkommen til vår hjemmeside.
Her finner du en rekke artikler som omhandler ulike fagområder.


    Føljetong i 9 deler: Peder Aas og Kari Holm:
    Både Peder og hans nærstående råker ut for dramatiske opplevelser - her bruker forfatteren palett mer enn tørre ord for å beskrive hva lovens bokstav kan innebære om alt fra skilsmisse til konsekvensene av nattklubbesøk og fyllekjøring.