PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Rettshjelpforsikring – dekker forsikringsselskapet dine utgifter til advokat?

Er du klar over at ditt forsikringsselskap i mange tilfelle dekker det vesentlige av dine utgifter til advokatbistand? Etter vår erfaring er det mange som ikke er klar over at de har tegnet såkalt rettshjelpforsikring. Grunnen til dette er at slik forsikring ofte inngår i et annet forsikringsprodukt, typisk innboforsikring og lignende. Les mer...

Reiseforsikring – Hvilke rettigheter har du?

Peder Ås gledet seg, i likhet med de fleste, til sommerferien. Han hadde bestilt en 2 ukers ferietur til Italia sammen med sin kjære, Marte Ås. De skulle ta fly ned til Roma og være der den første uken, og så reise videre til den mer rolige og romantiske Firenze. Turen var en overraskelse og en oppmuntring for Marte, som hadde slitt med en kronisk lidelse på vinteren.
Les mer...

På utflukt med bedriften – når er en ansatt dekket av yrkesskadeerstatningsordningen dersom skade oppstår?

Alle arbeidsgivere er ved lov pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Bestem-melsene om yrkesskadedekning er inntatt i Folketrygdlovens kapittel 13. Formålet med folke-trygdens yrkesskadedekning er å gi særfordeler utover folketrygdens ordinære stønadssystem (§ 13-1). Og i § 13-2 er det henvist til de av lovens øvrige bestemmelser som gir særfordeler på forskjellige områder for den som blir utsatt for en yrkesskade. Det sies eksplisitt at den som blir utsatt for en slik skade har rett til ytelser etter særskilte bestemmelser. Disse vil i en rekke situasjoner stille en yrkesskadet person i en bedre økonomisk situasjon enn ved anvendelse av Folketrygdlovens alminnelige bestemmelser. F. eks. gjelder utvidete rettigheter ved beregning av uførepensjon, og for anvendelsen av bestemmelser om rehabiliterings- og attføringspenger. Den viktigste forskjellen er at ytelsene etter de vanlige regler bare gis ved uføregrader på minst 50 %. Ved yrkesskade gis ytelsene ved uføregrader ned til 30 %.
Les mer...

Litt om rettshjelpdekning tilknyttet forsikringspoliser


Denne artikkelen er erstatet. Les den nye artikkelen her >>> Les mer...

Forsikringspoliser og sikring av verdier

Hvis noe går galt – hva er forsikret og hva kan du selv gjøre for å kunne dokumentere best mulig overfor forsikringsselskapet både hva som er gått tapt og hva det er verdt. Registrering, fotografering og taksering av forsikrede verdier. Og hva med det du oppbevarer i kjeller og på loft?
Les mer...

Om forsikringsklagekontoret og litt mer..

Når uhellet er ute – hvor kan du få bistand i forhold til forsikringsselskapet ditt? Litt om eksisterende klageordninger og også litt om konsekvensen av ikke å følge sikkerhetsforskriftene som står beskrevet i forsikringspolisene. Les mer...

Forsikringsselskapet - din venn eller fiende?

Hva er egentlig dekket under forsikringspolisen din? Hvilke plikter har forsikringsselskapet når du tegner en forsikring og hvilke plikter har du? Er forsikringsselskapet din venn eller fiende?
Les mer...

Eierskifteforsikring - gir den falsk trygghet?

Kjøp og salg av fast eiendom er kanskje den største investeringen i vanlige menneskers liv. Ofte har selger tegnet en eierskifteforsikring. Er du som selger da sikret på alle måter mot krav fra kjøper? Er du som kjøper sikret oppgjør for krav som utspringer av enhver vesentlig feil eller mangel ved kjøpsobjektet? Les mer...

Forsikring - lønner det seg å bytte selskap?

I mange år måtte kundene leve med at de bare kunne flytte forsikringene sine ved hovedforfall – en gang hvert år. Fra 1. januar i år er det heldigvis slutt på denne ordningen. Nå kan du si opp en polise og flytte til et annet selskap når det passer deg! Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.