PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer

Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer – beregning av arveavgift – høyesterettsdom med viktige konsekvenser for arv og arveforskudd mottatt de siste 10 årene! Les mer...

Litt om rettshjelpdekning tilknyttet forsikringspoliser


Denne artikkelen er erstatet. Les den nye artikkelen her >>> Les mer...

Forsikringspoliser og sikring av verdier

Hvis noe går galt – hva er forsikret og hva kan du selv gjøre for å kunne dokumentere best mulig overfor forsikringsselskapet både hva som er gått tapt og hva det er verdt. Registrering, fotografering og taksering av forsikrede verdier. Og hva med det du oppbevarer i kjeller og på loft?
Les mer...

Om forsikringsklagekontoret og litt mer..

Når uhellet er ute – hvor kan du få bistand i forhold til forsikringsselskapet ditt? Litt om eksisterende klageordninger og også litt om konsekvensen av ikke å følge sikkerhetsforskriftene som står beskrevet i forsikringspolisene. Les mer...

Økonomisk forhold mellom ektefeller - felleseiebegrepet

Sålenge et ekteskap består, og det gjør vel ca. halvparten av de ekteskap som inngås ”inntil døden skiller dem ad”, tenker kanskje ikke de fleste ektepar så meget på hva det betyr å ha ”felleseie”. Dette begrepet er imidlertid så lite dekkende, at lovkomiteen som arbeidet med den nye ekteskapsloven fra 1991 faktisk foreslo å fjerne begrepet fra lovgivningen. Det hadde også de foreslått som arbeidet med den gamle loven av 1927! Bakgrunnen for dette var at ordet ”felles” ikke egentlig hadde eller har så meget med et ”fellesskap” å gjøre dersom det ender med skilsmisse. Les mer...

Husleietvistutvalget...

...FORNUFTIG ALTERNATIV TIL DOMSTOLSBEHANDLING AV SAKER SOM OMFATTES AV HUSLEIELOVEN.

Tvister som har sitt utspring i husleieloven dreier seg ofte om mindre beløp, men kan være viktige nok for dem det gjelder. Særlig for ”småsakenes” vedkommende blir det ofte så dyrt å bringe dem inn for domstolene – ofte også via Forliksrådet, at alternative løsningsmodeller må fremstå som attraktive både for utleiere og leietagere.
Les mer...

Forsikringsselskapet - din venn eller fiende?

Hva er egentlig dekket under forsikringspolisen din? Hvilke plikter har forsikringsselskapet når du tegner en forsikring og hvilke plikter har du? Er forsikringsselskapet din venn eller fiende?
Les mer...

Eierskifteforsikring - gir den falsk trygghet?

Kjøp og salg av fast eiendom er kanskje den største investeringen i vanlige menneskers liv. Ofte har selger tegnet en eierskifteforsikring. Er du som selger da sikret på alle måter mot krav fra kjøper? Er du som kjøper sikret oppgjør for krav som utspringer av enhver vesentlig feil eller mangel ved kjøpsobjektet? Les mer...

Foreldreansvaret - vet du nok om hva dette innebærer?

Unge foreldre kan være gift med hverandre. De kan være samboere. Eller de bor ikke sammen i det hele tatt. Hvilke utslag kan disse situasjonene gi for barna og foreldrene? Les mer...

Litt om etikk og mangel på etikk – særlig rettet mot bankene og med utgangspunkt i deres behandling av eldre og gamle mennesker

I hvert fall siden Sokrates og Platon’s dager har den vestlige verden vært opptatt av etikk og moralbegreper. Da jeg tok forberedende prøver ved Universitetet i Oslo foreleste professor Arne Næss og andre størrelser om filosofi. Vi fikk nok med oss både filosofiens historie, samt en god del etikk og moralbegreper gjennom å hilse på Spinoza, Descartes og Kant. Les mer...

Forsikring - lønner det seg å bytte selskap?

I mange år måtte kundene leve med at de bare kunne flytte forsikringene sine ved hovedforfall – en gang hvert år. Fra 1. januar i år er det heldigvis slutt på denne ordningen. Nå kan du si opp en polise og flytte til et annet selskap når det passer deg! Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.