PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Forlengelse av festekontrakter – plenumsdommene

I september avsa Høyesterett tre plenumsdommer i tvister om festeforhold. To av dommene gjaldt festers rett til å forlenge festekontrakten, den tredje gjaldt hvorledes innløsningssummen skal beregnes når fester krever å innløse tomten. Alle dommene tar opp prinsipielle spørsmål vedrørende grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft, og kravet om at den som tvinges til å avstå eiendom skal ha kompensasjon for det. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hva dommene om forlengelse har å si for fester og bortfester. Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.