Rosenborggata 9 A - 0356 Oslo - Telefon 907 81 521 - Epost

Litt om arv, arveforskudd og arveavgift

Tall fra Statistisk Sentralbyrå for 2001, viste at staten innkasserte i underkant av 1.200.000.000 kroner i arveavgift det året. Dersom du eller dere ønsker å påvirke arveavgiftens størrelse når dere går bort, har dere en del virkemidler til rådighet. Mange er kanskje heller ikke kjent med at fribeløpene for arveavgift ble forandret med virkning fra 1. januar 2003. Les mer...

Avkortning av arv - arveforskudd - når skal avkortning skje?

Hvis og når du skal opprette testament, er det mye å tenke gjennom. La oss si at av dine tre barn, så har sønnen Richard fått et betydelig beløp av deg mens han studerte til lege i utlandet. Dine to andre barn, Henrik og Petronella, gjennomførte sine utdannelser i Norge uten behov for vesentlige tilskudd fra deg. Nå lurer du på om du bør gi uttrykk for at når det skal skiftes etter deg, så skal Henrik og Petronella godskrives med tilsvarende beløp. Les mer...