PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Innløsning av festetomter

Om lag 300.000 stolte eiere av bolighus og fritidshus er ikke stolte eiere av tomten huset står på. Det dreier seg naturligvis om tomtefestere, som kun har leierett til tomten. Tomtefesteloven er imidlertid etter en rekke lovendringer de seneste år gjort meget festervennlig, ved å gi festere rett til å innløse tomten på nærmere vilkår. Å innløse tomten vil si at festeren overtar eiendomsretten til tomten, og at det settes strek over festeavtalen.
Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.