PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Finanskrise og arbeidsrett - oppsigelse grunnet virksomhetens forhold

I skrivende stund (januar 2009) opplever vi pågang fra fortvilte arbeidstagere som er blitt sagt opp fra sine stillinger, eller som frykter at oppsigelse er like rundt hjørnet. Arbeidsgiver skylder gjerne på finanskrisen, og sier at nedbemanning av arbeidsstyrken er eneste mulighet for at virksomheten skal kunne overleve.

Kravet til saklighet går som en rød tråd gjennom hele arbeidsretten. Enhver oppsigelse fra arbeidsgivers side må være saklig begrunnet, uansett om oppsigelsen skyldes arbeidstagerens forhold (f.eks. pga. dårlig utført arbeid eller gjentatt forsentkomming), eller om oppsigelsen skyldes virksomhetens forhold. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hva arbeidsmiljøloven mener med saklig grunn når en arbeidstager blir sagt opp grunnet virksomhetens forhold.

Les mer...

På utflukt med bedriften – når er en ansatt dekket av yrkesskadeerstatningsordningen dersom skade oppstår?

Alle arbeidsgivere er ved lov pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Bestem-melsene om yrkesskadedekning er inntatt i Folketrygdlovens kapittel 13. Formålet med folke-trygdens yrkesskadedekning er å gi særfordeler utover folketrygdens ordinære stønadssystem (§ 13-1). Og i § 13-2 er det henvist til de av lovens øvrige bestemmelser som gir særfordeler på forskjellige områder for den som blir utsatt for en yrkesskade. Det sies eksplisitt at den som blir utsatt for en slik skade har rett til ytelser etter særskilte bestemmelser. Disse vil i en rekke situasjoner stille en yrkesskadet person i en bedre økonomisk situasjon enn ved anvendelse av Folketrygdlovens alminnelige bestemmelser. F. eks. gjelder utvidete rettigheter ved beregning av uførepensjon, og for anvendelsen av bestemmelser om rehabiliterings- og attføringspenger. Den viktigste forskjellen er at ytelsene etter de vanlige regler bare gis ved uføregrader på minst 50 %. Ved yrkesskade gis ytelsene ved uføregrader ned til 30 %.
Les mer...

Midlertidig ansettelse til besvær

Peder Ås fikk våren 2007 arbeid ved Holm Gartneri som jordbærplukker. Jobben var en midlertidig ansettelse med oppstart 01. juni etter den skriftlige avtalen. Sluttdato ble imidlertid etterlatt åpen, idet man ikke var sikker på når de siste jordbærene skulle plukkes. Peder møtte med godt mot opp første dag, lysten på sunt arbeid under åpen himmel, og kanskje en liten smakebit eller to av de røde godbiter. Peder gjorde en svært god jobb, og daglig leder Lars Holm var meget fornøyd. Da jordbærsesongen nærmet seg slutten spurte han derfor om ikke Peder var interessert i å fortsette utover høsten da de hadde annet arbeid Peder kunne begynne med. Les mer...

Arbeidstagerens grunnleggende rettigheter – kamuflerte ansettelsesforhold

Visste du at det ble gitt en ny arbeidsmiljølov i 2005? Erfaringsvis er arbeidsgiver den sterke part, som relativt enkelt kan overkjøre arbeidstagere som ikke er klar over hvilke rettigheter de har. Her skal belyses noen helt grunnleggende utgangspunkt.
Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.