PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<
medbestemmmelsesrett

Barnets medbestemmelsesrett og ungdommers rett til å treffe beslutninger selv

Kid-Boss
Helt fra et barn blir unnfanget, anerkjenner alle de statene i verden som har tiltrådt FN’s Barnekonvensjon at barnet har et iboende krav på å få leve og vokse opp i trygge omgivelser. Og både der og i den norske barneloven blir barns rettigheter nærmere definert på en rekke områder. Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.