PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Arv og gaver – hvordan unngår man arveavgift?

Artikkelen er utdatert

Forlengelse av festekontrakter – plenumsdommene

I september avsa Høyesterett tre plenumsdommer i tvister om festeforhold. To av dommene gjaldt festers rett til å forlenge festekontrakten, den tredje gjaldt hvorledes innløsningssummen skal beregnes når fester krever å innløse tomten. Alle dommene tar opp prinsipielle spørsmål vedrørende grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft, og kravet om at den som tvinges til å avstå eiendom skal ha kompensasjon for det. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hva dommene om forlengelse har å si for fester og bortfester. Les mer...

Husordensregler - mer om lov og rett i bakgården

I 2003 ble det vedtatt en ny lov om borettslag, som trådte i kraft 15. august 2005. I tillegg til vedtekter har borettslagene gjerne husordensregler. Kan hva som helst omfattes av disse – eller er det visse lovpålagte begrensninger for hva styret eller generalforsamlingen kan bestemme? Nei, det er grenser for hva som kan innføres når det gjelder beboernes rett til å bruke eiendommen og fellesarealer! Les mer...

Med døden for øyet – grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner

Marte Kirkerud ble, i en alder av 65 år, skilt fra sin mann. Til tross for å ha utholdt 30 års ekteskap, ønsket hun ikke å leve resten av sitt liv i sølibat, eller i hvert fall ikke som singel. I en alder av 67 år giftet hun seg med Lars Holm, som da var 45. Lars Holm var ingen formuende mann, og etter nesten ti års ekteskap ønsket Marte å sikre at Lars fikk en trygg tid etter hennes død; en begivenhet hun regnet med ville inntreffe før ektemannens. Ved ektepakt ble derfor ekteparets felles bolig overført til Lars som hans særeie. Tre år senere ble Marte syk med en aggressiv kreftform, og døde i en alder av 80 år. På skiftet angrep Martes to særkullsbarn fra hennes tidligere ekteskap overdragelsen av den felles bolig som en dødsdisposisjon. Les mer...

Litt om testamentsførhet og planlegging av arv- og gaveoverføringer før det er for sent.

For noen år tilbake skrev jeg artikkelen ”Hva skjer med økonomien min når jeg havner på sykehjem” Som nevnt i artikkelen er det en rekke problemer som kan dukke opp i kjølvannet av at du blir så mentalt svekket at du ikke lenger er det vi kaller testamentsfør. Hvis Overformynderiet blander seg inn for å ivareta dine økonomiske interesser dukker det opp enda flere problemer; du har ikke lenger full råderett over egne midler. Fellesnevneren for de fleste problemene er at du til en viss grad kan unngå dem ved å planlegge i tide. Les mer...

Ektefeller og gjeld

I de fleste ekteskap spiller det i utgangspunktet ingen rolle hvilken ektefelle som tar opp lån, eller hvem som skal innfri gjelden. Økonomien er gjerne sammenblandet, slik at den enes gjeld i praksis også er den annens. Problemene dukker opp når Peder Ås bestemmer seg for å ta opp lån for å kjøpe drømmebilen, og Marte Kirkerud-Ås hiver seg på et cruise i det karibiske hav med venninnegjengen – på kreditt. Gjeld blir det også ofte krangel om i et skilsmisseoppgjør, da med omvendt fortegn. Ved gjeldsavleggelsen på skiftet er det nemlig for begge ektefeller om å gjøre å trekke fra så mye gjeld som mulig fra felleseiet, slik at det blir minst mulig som må deles med den annen. Les mer...

Arbeidstagerens grunnleggende rettigheter – kamuflerte ansettelsesforhold

Visste du at det ble gitt en ny arbeidsmiljølov i 2005? Erfaringsvis er arbeidsgiver den sterke part, som relativt enkelt kan overkjøre arbeidstagere som ikke er klar over hvilke rettigheter de har. Her skal belyses noen helt grunnleggende utgangspunkt.
Les mer...

Reiseforsikring – Hvilke rettigheter har du?

Peder Ås gledet seg, i likhet med de fleste, til sommerferien. Han hadde bestilt en 2 ukers ferietur til Italia sammen med sin kjære, Marte Ås. De skulle ta fly ned til Roma og være der den første uken, og så reise videre til den mer rolige og romantiske Firenze. Turen var en overraskelse og en oppmuntring for Marte, som hadde slitt med en kronisk lidelse på vinteren.
Les mer...

Strandliv og allemannsrett

Vi har nettopp lagt påsken bak oss, men det er ikke lenge til vi igjen strømmer til våre hytter, særlig ved sjøen. Sommersesongen står for tur. Foruten klassiske nabokrangler, er det få ting som irriterer hytteeiere med strandlinjer like mye som fremmede mennesker som turer frem på, eller like ved eiendommen. Les mer...

Midlertidig ansettelse til besvær

Peder Ås fikk våren 2007 arbeid ved Holm Gartneri som jordbærplukker. Jobben var en midlertidig ansettelse med oppstart 01. juni etter den skriftlige avtalen. Sluttdato ble imidlertid etterlatt åpen, idet man ikke var sikker på når de siste jordbærene skulle plukkes. Peder møtte med godt mot opp første dag, lysten på sunt arbeid under åpen himmel, og kanskje en liten smakebit eller to av de røde godbiter. Peder gjorde en svært god jobb, og daglig leder Lars Holm var meget fornøyd. Da jordbærsesongen nærmet seg slutten spurte han derfor om ikke Peder var interessert i å fortsette utover høsten da de hadde annet arbeid Peder kunne begynne med. Les mer...

Hytteliv – en slektshistorie.

Espen og Pia Ås kjøpte en hyttetomt i Lillevik like etter krigen. Med begrensede midler førte de opp en nøktern hytte. Da Espen og Pia falt fra mot slutten av sekstitallet, bestemte deres fem barn, som arvet hytten, seg for å rive den forfalne hytten, og bygge en ny. Dette ble gjort etappevis, og da lengstlevende barn falt fra i 2002, fremstod hytten som en fullverdig enebolig, med det meste man kan kreve av komfort.
Les mer...

Boligkjøperforsikring - noe for deg?

Visstnok oppstår det tvister mellom kjøper og selger i forbindelse med omtrent hvert femte salg av fast eiendom. Mange kjøpere blir da fornøyd når de ser at selger har tegnet en Eierskifteforsikring. Dette begrepet kan gi uttrykk for at det da er tegnet en forsikring som dekker begge parter, men det er ikke tilfellet! En eierskifteforsikring dekker selgers rettslige ansvar etter Avhendingsloven – hverken mer eller mindre – i fem år. Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.