PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Krav om åpning av grav for å hente dna fra avdød person i farskapssak

grav
Høyesterett tok i juni 2014 stilling til om en domstol som ledd i bevissikring i farskapssak kan beslutte at DNA-prøve skal tas fra avdød person i kistegrav. Etter en gjennomgang av gjeldende lov, lovhistorikk m.v., kom Høyesterett til at slik bevissikring kan besluttes dersom det er nødvendig ut fra hensynet til riktige avgjørelser i farskapssaker og for dersom biologisk materiale som er nødvendig for å gjennomføre DNA-analysen ikke kan sikres på annen måte.
Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.