PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<
villaklausuler

Villaklausuler o.l. og kommuneplaner

Det er ikke uvanlig at det hefter tinglyste klausuler på eiendommer som forbyr eller begrenser eiers rett til å bebygge eller endre nåværende bebyggelse på eiendommen. Slike klausuler gir ofte anvisning på at eiendommens bebyggelse til enhver tid skal være ”villamessig”, gjerne kombinert med bestemmelser om villaens maksimale høyde. Slike klausuler tinglyses gjerne på de nye eiendommene i forbindelse med utparsellering, etter bestemmelse fra grunneier. Men det er intet i veien for at to eller flere naboer i et strøk avtaler og tinglyser gjensidige klausuler for å forhindre at strøket endrer karakter eller fortettes. Problemene oppstår når klausulen strider mot kommunens reguleringsplan, som i regelen er bindende for alle straks de er vedtatte.
Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.