PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Dom i pengekravsak i forliksrådet som saksøkte kunne se bort fra – dommen var en «nullitet»

penger
Høyesterett avgjorde i kjennelse avsagt i mars 2014 at dom avsagt i forliksrådet i 2003 var virkningsløs pga. saksbehandlingsfeil. Feilene var av en slik art at forliksrådsdommen var en såkalt «nullitet» - saksøkte kunne uten videre se helt bort fra dommen.

De fleste saker for forliksrådene gjelder pengekravsaker: Skyldneren gjør ikke opp for seg, fordi skyldneren ikke vil eller ikke kan (eller begge deler), og kreditoren (den som har penger til gode hos skyldneren) klager skyldneren inn til det lokale forliksrådet for å få dom for kravet med tillegg av forsinkelsesrenter.
Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.