PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Redusér arveavgiften ved å overføre familiehytten til barna

Til alle foreldre med voksne barn
Redusér arveavgiften ved å overføre familiehytten til barna – arveavgift og bruksrett

Eier du en hytte sammen med din ektefelle? Skal dere bruke hytten så lenge helsen holder? Skal barna overta hytten etter at dere er gått bort? Hvis svaret er ja på alle tre spørsmål og dere i tillegg ønsker å redusere arveavgiften for barna etter at dere er gått bort, kan det være en god idé å overføre hytten allerede nå, samtidig som dere sikres livsvarig bruksrett. Les mer...

Hytteliv – en slektshistorie.

Espen og Pia Ås kjøpte en hyttetomt i Lillevik like etter krigen. Med begrensede midler førte de opp en nøktern hytte. Da Espen og Pia falt fra mot slutten av sekstitallet, bestemte deres fem barn, som arvet hytten, seg for å rive den forfalne hytten, og bygge en ny. Dette ble gjort etappevis, og da lengstlevende barn falt fra i 2002, fremstod hytten som en fullverdig enebolig, med det meste man kan kreve av komfort.
Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.