Rosenborggata 9 A - 0356 Oslo - Telefon 907 81 521 - Epost

Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer

Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer – beregning av arveavgift – høyesterettsdom med viktige konsekvenser for arv og arveforskudd mottatt de siste 10 årene! Les mer...