PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Litt om arv, arveforskudd og arveavgift

Artikkelen er utdatert

Dårlig hukommelse kan koste deg dyrt

Har du problemer med å huske PIN-koden til bankkortet ditt? Da er du sannsynligvis ikke den eneste. Dagens teknologiske samfunn medfører at hver av oss, både unge og gamle, og med varierende hukommelse, til daglig må forholde oss til svært mange koder.
Les mer...

Obligasjonsleiligheter – ny husleielov – ”gjengs leie” – hvordan er den rettslige situasjonen?

Innledning, kort historisk tilbakeblikk, regelverk i dag.

Allerede ved begynnelsen av forrige århundre opplevde man en ny form for leie av bolig, nemlig leie mot et leieboerinnskudd. Hva leieboerinnskuddet gikk til varierte fra avtale til avtale, og det fantes ikke tvingende lovregler som regulerte tilfellene. Ikrafttredelsen av husleieloven fra 1939 endret for så vidt ikke situasjonen, idet denne opprinnelig bare inneholdt spredte bestemmelser med sikte på denne type av avtaler.

Les mer...

Dyrehold i Borettslag: Hold av kjæledyr i leilighet. Hund og Katt i Blokk

Det føles som om det er lenge, lenge siden jeg skrev en avisartikkel om dyrehold i leiligheter. Er det fem år siden? Mye vann har rent i havet siden den tid, og vi har fått flere interessante dommer angående de nokså nye lovbestemmelsene i borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven. Alle lover har identisk lovtekst. At dette temaet berører mange mennesker i hele Norge er et faktum, og likeledes er det et faktum at følelsene i slike saker ofte settes kraftig i sving mellom alle aktørene i tvisten. Les mer...

Hus- og grunneiers plikt til snørydding og strøing

Hver vinter kan vi i dagspressen lese om arm- og benbrudd og andre personskader etter fall på glatte fortauer. Hvis du er blitt påført et økonomisk tap i en slik ulykke, kan noen da holdes økonomisk ansvarlig for den skaden du er blitt påført?
Les mer...

Dyrehold i Borettslag: Litt om retten til å holde hund og katt i en leilighet. Hund og Katt i Blokk

Ja her kommer vi nok inn på et følsomt tema! Du kjøper deg en selveierleilighet og flytter inn med hunden eller katten din, og har ikke tenkt over om det kan gjelde noen regler om det i sameiet. Alternativt kjøper du en borettslagsleilighet og flytter inn med dyret, eller du inngår en vanlig leiekontrakt med en utleier og han får ”katta på kjøpet” når du flytter inn.
Les mer...

Litt om lov om håndverkertjenester og garantiordningen vedrørende maler og tapetseringstjenester

Har du hatt maleren på besøk og er misfornøyd? Eller planlegger du oppussing – hva bør du tenke på før håndverkeren går igang?
Vi har opp gjennom årene fått lovgivning og klageorganer som tar sikte på stadig å forbedre forbrukernes rettslige stilling. Mye av dette er godt kjent. Men er den alminnelige forbruker klar over at det finnes en lov om håndverkertjenester for forbrukere som kom i 1989?
Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.