PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Husordensregler - mer om lov og rett i bakgården

I 2003 ble det vedtatt en ny lov om borettslag, som trådte i kraft 15. august 2005. I tillegg til vedtekter har borettslagene gjerne husordensregler. Kan hva som helst omfattes av disse – eller er det visse lovpålagte begrensninger for hva styret eller generalforsamlingen kan bestemme? Nei, det er grenser for hva som kan innføres når det gjelder beboernes rett til å bruke eiendommen og fellesarealer! Les mer...

Hus- og grunneiers plikt til snørydding og strøing

Hver vinter kan vi i dagspressen lese om arm- og benbrudd og andre personskader etter fall på glatte fortauer. Hvis du er blitt påført et økonomisk tap i en slik ulykke, kan noen da holdes økonomisk ansvarlig for den skaden du er blitt påført?
Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.