PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Fotballsupporter rettslig bortvist fra stadion og serveringsteder

tribune
Fotballsupporter ilagt forbud mot å oppholde seg på og i nærheten av stadion samt på en rekke serveringssteder på kampdager – forbudet ble opprettholdt av høyesteretts ankeutvalg. Straffeprosessloven § 222a gir politiet hjemmel til å ilegge såkalt besøksforbud, dvs. forbud mot å oppholde seg på et bestemt sted eller til å kontakte en annen person.Les mer...

Avtaler om strafferabatt – er de bindende for domstolene?

Peder Aas brorsønn, Oscar Aas jr. ble av påtalemyndigheten satt under tiltale for forsikringsbedrageri. Under politiavhør var ikke Oscar veldig villig til å erkjenne noen ildspåsettelse av huset han hadde kjøpt. (Etter handelen var det blitt avdekket betydelige skjulte feil og mangler ved eiendommen, blant annet var huset befengt med muggsopp). Og han stod stedig fast ved sin opprinnelige forklaring for politiet til like før hovedforhandlingen i tingretten. Les mer...

Sexkjøpsloven: Kjøp av seksuelle tjenester i utlandet

Som de fleste vet, er det i Norge i dag forbudt og belagt med straff å skaffe seg selv eller andre seksuelle tjenester – seksuell omgang – mot betaling. Straffepåbudet finner vi i Straffelovens § 202 a, og bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2009. Men kan norske lover også anvendes på forhold som er straffbare i Norge, men som er begått i utlandet?
Les mer...

Dom på narkotikaprogram ved domstolskontroll - viktig lovendring

Det er et faktum at også i Oslo vest bor det mange foreldre som med fortvilelse opplever at egne barn, eller venner eller naboers barn, blir henfalne til narkotika. Den dramatiske innvirkning noe slikt får for foreldre og omgivelsene for øvrig, kan bare de beskrive som må leve med problemene. Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.