PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<
medeiendomsrett

Samboere og medeiendomsrett – etablering av sameie i samboerforhold

sameie
Blant de mange rettslige forskjeller mellom ektefeller og sameiere finner vi også forskjeller når det gjelder hvem som eier hva, og hvordan eiendomsrett – medeierskap - faktisk blir skapt mellom sameiere. Hovedregelen her er jo at hver eier sitt, bortsett fra det de måtte anskaffe i fellesskap, som da blir i sameie mellom dem. Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.