PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Forsikring - lønner det seg å bytte selskap?

I mange år måtte kundene leve med at de bare kunne flytte forsikringene sine ved hovedforfall – en gang hvert år. Fra 1. januar i år er det heldigvis slutt på denne ordningen. Nå kan du si opp en polise og flytte til et annet selskap når det passer deg!
Er det noe å spare ved å bytte selskap?
Fra tid til annen gjennomføres det forbrukerundersøkelser med sammenligning av priser. Mens forsikringsvilkårene stort sett er ganske like, selv om de kan variere noe, så varierer prisene sterkt! I den siste undersøkelsen som det er referert fra i Aftenposten i januar i år, varierte prisene på villaforsikring med 88 prosent mellom dyreste og billigste forsikring! Det er altså penger å spare hvis man vil ta seg bryet med å sammenligne. Hvis du legger ned et par timers arbeid og sparer flere tusen kroner – vel – det blir god, skattefri timebetaling av dette!

Sitter du med et konkret tilbud fra et eller flere selskaper, kan du kanskje oppnå mye ved forhandlinger med ditt eksisterende selskap? Slikt fungerer i hvert fall ofte bra ved sammenligning av banktjenester! Er du en veletablert forsikringskunde med fartstid og lite skadeproblematikk, vil selskapet sikkert gjerne beholde deg! Du fremstår jo da som ”idealkunden”, som betaler prompte ved forfall, ikke belaster selskapet med store utbetalinger, og følgelig bidrar godt til selskapets ”bunnlinje”.

Hvordan får man tilgang til et sammenligningsgrunnlag?
Hvis du har tilgang til internett, er det faktisk ganske enkelt å finne relevant prisinformasjon.
For det første vil du finne basispriser, og disse vil være basert på enkelte vanlige forutsetninger om boligen, om familiens størrelse, at forsikringstaker ikke har noen skadehistorie fra tidligere osv.

Hvis ingen i familien røker, vil dette ofte gi rabatt. Du lever gjennomsnittlig (mye) lenger enn storrøykerne, og vil dessuten gjerne betale premie i tilsvarende lengre tid! Hvis det er montert innbruddsalarm kombinert med brannalarm, gir dette gjerne avslag i premien, naturlig nok. Forskjellige sikkerhetstiltak premieres fra selskapenes side. Sjekk også egenandelen ved skade! Hvis du er medlem av en forening, som huseier for eksempel i Huseiernes Landsforbund, innebærer foreningsmedlemskap ofte ytterligere rabatt.

Gjelder det en innboforsikring i en leilighet, og du er medlem av LO eller en annen (fag)forening, får du sikkert et godt avslag!

Og normalt vil du få gunstigere vilkår enn ”normalpris” dersom du samler alle forsikringene i ett selskap. Å være ”totalkunde” vil kunne gi deg mange fordeler.

Sjekk rettshjelpdekningen i de forskjellige selskapene

De fleste vet i dag at dersom de kommer opp i en tvist, så vil de ha rettshjelpforsikringsdekning i mange sakstyper. Også her er vilkårene nokså standardiserte, men det er faktisk en del forskjeller på ”taket” på dekningen, og også egenandelen kan variere.

Noen selskaper opererer fortsatt med en egenandel på kr. 3.000.- + 20 % av det overskytende, mens andre tar en egenadel på kr. 4.000.- før de 20 % kommer inn i billedet. Og når det gjelder taket, så er det så vidt jeg vet fortsatt kr. 80.000.- i de fleste selskapene, mens det enkelte steder faktisk er et tak på kr. 100.000.-. Det sistnevnte beløpet burde vel vært vanlig i dag, siden beløpsgrensen på kr. 80.000.- har ligget fast svært lenge.

Betaler du premien via nettbank?

Det kan tenkes at premiebetaling via nettbank også kan gjøre forsikringene rimeligere. I den Aftenposten-undersøkelsen jeg viste til ovenfor, hadde et av selskapene betydelig lavere årspremie på villaeierforsikring enn konkurrentene. For en enebolig i tre på 150m2 i Oslo Vest området, kostet forsikringen kr. 6.784 i det dyreste selskapet, mens laveste premie i det andre selskapet var kr. 3.604!

Og ved nærmere undersøkelse viste det seg at dette kun var et tilbud fra et forsikringsselskap som også er en bank. Tilbudet gjaldt kun til bankens nettbankkunder.

Forsikringstips
Tipsene fant jeg også i presentasjonen av markedsundersøkelsen: Bortsett fra å ”stumpe røyken”, som erfaringsmessig er vanskeligere enn å installere ekstra sikkerhetstiltak, kan følgende anbefales:

Innstaller alle eller noen av de følgende sikkerhetstiltak: Tyverialarm, vannalarm og brannalarm. Installer FG-godkjente sikkerhetslåser, vinduslåser, vannstopperventiler, rør-i-rørsystemer og seriekoblede røykvarslere. Alle disse installasjonene gir ekstra rabatt hos forsikringsselskapene!

Advokatfirmaet Ole Christian Høie
www.advokat-hoie.no

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.