PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<
Erstatningsrett

Saksomkostningsansvar i sivile saker

penger
Vi skal i denne artikkelen gjøre rede for hovedreglene om saksomkostningsansvar i sivile saker, dvs. saker som ikke dreier seg om straff og som fremmes for forliksråd og de ordinære domstoler.
Les mer...

Ny dom fra høyesterett om reklamasjonsfrist etter mislykket utbedring av bruktbil med rustskade

rustskade
Høyesterett avsa 13. juni 2013 en enstemmig dom om reklamasjonsfristens lengde etter at en bruktbilselger hadde foretatt en mislykket utbedring av rustskader på en brukt Mercedes Benz. Høyesterett sa seg ikke enig i bruktbilselgerens argument om at den absolutt reklamasjonsfristen iht. forbrukerkjøpsloven på fem år medførte at bilkjøperen hadde reklamert for sent, selv om det var gått nesten seks år fra kjøpet til reklamasjonen fant sted. Høyesterett avgjorde saken ut fra det syn at sakens hovedspørsmål var et annet enn det begge parter hadde gjort gjeldende via sine advokater.


Les mer...

Hus- og grunneiers plikt til snørydding og strøing

Hver vinter kan vi i dagspressen lese om arm- og benbrudd og andre personskader etter fall på glatte fortauer. Hvis du er blitt påført et økonomisk tap i en slik ulykke, kan noen da holdes økonomisk ansvarlig for den skaden du er blitt påført?
Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.