PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Skade oppstått i forbindelse med jobbseminar utenfor arbeidsstedet – kan du ha krav på erstatning for yrkesskade?

teambuiding
I Norge har vi i mange år hatt lover som skal sikre en ansatt erstatning for tap som hun eller han blir påført som følge av en skade som oppstår på arbeidsstedet i forbindelse med utøvelse av den ansattes vanlige arbeidsoperasjoner. En truckfører som blir skadet på grunn av en teknisk svikt i maskinen mens han utfører en vanlig arbeidsoperasjon, vil i dag kunne få yrkesskadeerstatning regulert av Folketrygdlovens § 13. Det fremgår direkte av § 13-6 at yrkesskadedekningen gjelder for yrkesskader som oppstår mens «arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden». Les mer...

Aldersdiskriminering

jobb
– ny dom fra Norges høyesterett drøfter og fastsetter gjeldende rett på området når bedriftens aldersgrense er satt til 67 år

Arbeidsmiljølovens hovedregel om aldersgrense for ansatte

Da ny Arbeidsmiljølov ble vedtatt i 2005, ble det inntatt en bestemmelse om aldersdiskriminering i § 15-7.

Arbeidstaker er som hovedregel vernet mot oppsigelse inntil han/hun fyller 70 år. Men loven inneholder også en unntaksbestemmelse i § 13.3 annet ledd. Les mer...

Finanskrise og arbeidsrett - oppsigelse grunnet virksomhetens forhold

I skrivende stund (januar 2009) opplever vi pågang fra fortvilte arbeidstagere som er blitt sagt opp fra sine stillinger, eller som frykter at oppsigelse er like rundt hjørnet. Arbeidsgiver skylder gjerne på finanskrisen, og sier at nedbemanning av arbeidsstyrken er eneste mulighet for at virksomheten skal kunne overleve.

Kravet til saklighet går som en rød tråd gjennom hele arbeidsretten. Enhver oppsigelse fra arbeidsgivers side må være saklig begrunnet, uansett om oppsigelsen skyldes arbeidstagerens forhold (f.eks. pga. dårlig utført arbeid eller gjentatt forsentkomming), eller om oppsigelsen skyldes virksomhetens forhold. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hva arbeidsmiljøloven mener med saklig grunn når en arbeidstager blir sagt opp grunnet virksomhetens forhold.

Les mer...

Arbeidstagerens grunnleggende rettigheter – kamuflerte ansettelsesforhold

Visste du at det ble gitt en ny arbeidsmiljølov i 2005? Erfaringsvis er arbeidsgiver den sterke part, som relativt enkelt kan overkjøre arbeidstagere som ikke er klar over hvilke rettigheter de har. Her skal belyses noen helt grunnleggende utgangspunkt.
Les mer...

Midlertidig ansettelse til besvær

Peder Ås fikk våren 2007 arbeid ved Holm Gartneri som jordbærplukker. Jobben var en midlertidig ansettelse med oppstart 01. juni etter den skriftlige avtalen. Sluttdato ble imidlertid etterlatt åpen, idet man ikke var sikker på når de siste jordbærene skulle plukkes. Peder møtte med godt mot opp første dag, lysten på sunt arbeid under åpen himmel, og kanskje en liten smakebit eller to av de røde godbiter. Peder gjorde en svært god jobb, og daglig leder Lars Holm var meget fornøyd. Da jordbærsesongen nærmet seg slutten spurte han derfor om ikke Peder var interessert i å fortsette utover høsten da de hadde annet arbeid Peder kunne begynne med. Les mer...

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.