PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Skilsmisse – det vanskelige oppgjøret – skjevdeling og lotto

En side ved et ekteskap som ryker er den rent følelsesmessige. Når den ene ektefellen først har truffet sin beslutning, er det mye hver av partene skal bearbeide. Et annet aspekt er hensynet til barna, hvor skal barna bo fast, og hva slags samvær skal den andre ha?
Dessverre blir det altfor ofte stridigheter på dette området. Det er barnets beste som står i forgrunnen rettslig sett, men kamp mellom foreldrene setter ofte dette hensynet til side. Og så kommer det økonomiske oppgjøret – et oppgjør som ofte blir svært vanskelig, og som kan slå veldig skjevt ut gjennom de ”nye” skjevdelingsreglene.

Skjæringstidspunktet for aktiva og gjeld
Ekteskapsloven fastslår at det normalt er tidspunktet da separasjonsbegjæringen kommer inn til Fylkesmannen som danner grunnlaget for delingen – de aktiva og den gjelden som partene eide og hadde ansvar for ved bruddet, blir gjenstand for deling. Fra og med skjæringstidspunktet er de lån partene hver for seg måtte oppta den enkeltes ansvar, og slik er det også med nyanskaffede eiendeler. Av og til har den ene av partene brukt kredittkort flittig, og det er viktig å få fastslått skjæringstidspunktet jo fortere jo heller! Du kan sende inn søknaden alene dersom den andre vegrer seg mot å skrive under i fellesskap.

Deling av felleseie
De som har felleseie tror ofte at de eier alt sammen og står sammen ansvarlige for all gjeld. Dette er en sannhet med store modifikasjoner! For det første kan hver av partene holde utenom skiftet alt det hver av dem brakte inn i ekteskapet, og for det andre kan det samme kreves når det gjelder arv eller gave som hver av dem har mottatt mens ekteskapet varte. Denne skjevdelingsregelen kom på plass med Ekteskapsloven av 1991, og har egentlig resultert i at tidligere lovs hovedregel om likedeling er forlatt. Nå er det blitt slik at når jeg har tatt det jeg har krav på og du har tatt dine skjevdelingsverdier, da først oppstår spørsmålet om det er noe å dele, og mange ektefeller går på en kraftig økonomisk smell hvis de for eksempel har vært hjemme med barna i mange år eller av andre grunner ikke har skapt særlige verdier til fellesskapet. Av og til kan den ene bli sittende igjen og føle seg fullstendig robbet, noe som ikke er til særlig hjelp ved bearbeidelsen av den følelsesmessige siden ved et brudd heller…

Skjevdelingseksempel
Peder og Kari Aas har vært gift i 10 år. De fikk tre barn i løpet av de fire første årene, og siden Peder kom fra en velstående familie som stadig foret ham med penger og annet ”de” trengte, og også hadde en god jobb med høy lønn, ble de tidlig enige om at det var ”best” for dem alle at Kari ble hjemme og tok seg av hus og barn, samtidig som Peder naturligvis slapp unna alt husarbeidet. Maten stod gjerne på bordet når han kom hjem, og han var ofte for sliten etter en lang dag til å bidra mye med leggeprosessen eller leke med barna, selv om han naturligvis var veldig ”glad” i dem, han også. Villaen på Ris kom fra Peders grandtante Olga, som døde barnløs men som etterlot seg alt hun eide til gullgutten Peder – villa og hytte…

Etter 9 år begynte Peder å lure på hvorfor han hadde giftet seg med Kari, selv om han jo visste at han en gang hadde vært stup forelsket i henne. Hun begynte liksom å falme, syntes han, og etter hvert begynte han å komme enda senere hjem enn han pleide før, og han måtte stadig ut på reiser.. Det tok tid før Kari skjønte hva som foregikk – men Peder var blitt notorisk utro!

Stoltheten fikk Kari til å kreve separasjon. Det er greit, sa Peder, som bare så frem til å kunne flytte fast sammen med sin nye ”babe”. Kari visste at de til sammen satt på betydelige verdier, og regnet med å komme ut av det hele med en del millioner. De flyttet fra hverandre, og da Peders advokat kom på banen med en presentasjon av hvilke krav Peder hadde, fikk hun hikke, bakoversveis og panikkanfall samtidig. Skulle hun ende opp nesten uten noe som helst?

De hadde levd på stor fot, så det meste av Peders inntekt var forbrukt. ”De eide” en deilig villa til 10 millioner som Peder altså hadde arvet, og på samme måte forholdt det seg med hytten på Tjøme. Strandlinje, solrik fredelig beliggenhet og enkel adkomst gjorde at det også her var verdier for 8-10 millioner. All den flotte kunsten de eide, hadde Peder fått fra far og mor til jul og bursdager opp gjennom årene. Peder krevde, ifølge advokat Morten Flink, skjevdelt både huset, hytten og all kunsten. Innbo for øvrig ble delt, men Kari, den snille, søte, naive og gode mor, stod på bar bakke. Selv inventaret hun fikk hadde hun ikke noe sted å gjøre av…

I sin godhet og sin rause innstilling til svigerdatteren, hostet Peders familie opp 1 million kroner som Kari fikk med seg som egenkapital til et eget sted å bo eller leie…

Det juridiske bildet
Hvis ekteskapet hadde vart i 20 år eller mer, hadde kanskje Kari fått medhold i at lovens unntaksbestemmelse om at den ene kommer særdeles uheldig ut av et langvarig forhold slått gjennom, slik at hun hadde fått medhold i at hun hadde krav på en større del av skilsmisseboet. Men 10 år er nok for kort tid, sa advokat Høie. Og selv om det neppe er noen trøst for deg, Kari, så er det mange av dine medsøstre som lider samme skjebne, fordi de ikke har inngått en avtale (Ektepakt) om medeierskap eller direkte særeie for deler av boet. Utakk er verdens lønn, heter det jo, og i Peders nye lykkerus har han neppe tid til å føle dårlig samvittighet slik han bærer seg ad..

Moral?
Min oppgave er ikke å drive moralisering, men opplysningsvirksomhet. Pass på deg selv – det er det kanskje ingen andre som gjør når demningen brister!

Ole Christian Høie

Advokatfirmaet Ole Christian Høie
www.advokat-hoie.no

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.