PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Arveavgift - nye arveavgiftssatser for 2009

Fra årsskiftet 2008/ 2009 trådte nye arveavgiftssatser i kraft.
Plutselig ble fribeløp og de såkalte innslagspunktene vesentlig forbedret i mottagernes favør! I denne artikkelen skal vi gjennomgå disse forandringene, og også orientere en del for øvrig om arv og arveavgiftsregler i praksis.


.


Hvilke ytelser er arveavgiftspliktige?
I utgangspunktet er all arv gjenstand for arveavgiftsplikt. Et praktisk unntak er arv til ektefelle eller samboer. Videre er gaver til visse mottagere gjenstand for arveavgiftsplikt. Forskudd på arv er i arveavgiftsretten likestilt med gaver.

Gaver til giverens nærmeste arving etter loven er gjenstand for arveavgift, det samme gjelder gaver til den nærmeste arvings barn eller barnebarn. Dersom giver har barn, vil altså gaver til barn, barnebarn og oldebarn være gjenstand for arveavgift. Gaver til foreldre eller søsken vil imidlertid ikke være gjenstand for arveavgift.

Dersom giveren ikke har barn, barnebarn osv., vil giverens nærmeste arving etter loven være foreldre, eller søsken hvis foreldrene er døde. I et slikt tilfelle vil gaver til søsken, nieser og nevøer være gjenstand for arveavgift.

Gaver til noen som er betenkt i giverens testament på det tidspunkt gaven ytes er også gjenstand for arveavgift.

Dersom gave til en mottager er gjenstand for arveavgift, kan ikke giver omgå regelverket ved i stedet å gi gaven til vedkommendes ektefelle.

Vi gjør oppmerksom på at det her, som ellers i paragrafjungelen, finnes særregler og unntak, som vi ikke går nærmere inn på i denne artikkelen.

De nye reglene:
Stortinget endret både innslagspunktene og avgiftssatsene. I henhold til vedtaket skal det fra nå av for arv og gaver til arvelaters/givers barn eller foreldre svares arveavgift etter følgende satser:

Av de første kr. 470.000,- intet
Av de neste kr. 330.000,- 6 %
Av det overskytende 10 %


For arv eller gaver til øvrige skal det svares arveavgift etter følgende satser:

Av de første kr. 470.000,- intet
Av de neste kr. 330.000,- 8 %
Av det overskytende 15 %


Eksempel
Dagens regler er ofte til hinder for at barn kan overta fast eiendom. Arveavgiften har simpelthen blitt så høy at barna ved arvefallet ikke har hatt noe annet valg enn å selge eiendommen, for å frigjøre midler til å betale arveavgiften.

Med de nye reglene vil arveavgiftsbelastningen bli betydelig lavere. Et eksempel kan illustrere dette.

Vi tenker oss at mor på 60 år, som sitter i uskiftet bo etter sin ektemann, ønsker å gi sin sønn, som er enearving, familiehytten som forskudd på arv. Vi tenker oss videre at hytten i dag har en markedsverdi på kr. 2.000.000,-. Mor vet at hyttens markedsverdi etter all sannsynlighet vil øke etter hvert som årene går, og da er det fornuftig å overføre hytten til sønnen så tidlig som mulig.

Idet mor sitter i uskiftet bo vil sønnen i dette tilfelle nyte godt av to fribeløp:
Halve hyttens verdi blir å anse som en gave fra mor, den annen halvpart blir å anse som farsarv.

Med dagens nye satser vil sønnen måtte betale arveavgift som følger:

Arv etter mor (kr. 1.000.000):

Av de første kr. 470.000,- intet
Av de neste kr. 330.000,- (6%) kr 19.800,-
Av overskytende kr 200.000 (10%) kr 20.000,-


Arv etter far (kr. 1.000.000):

Av de første kr. 470.000,- intet
Av de neste kr. 330.000,- (6%) kr 19.800,-
Av overskytende kr 200.000 (10%) kr 20.000,-


Arveavgift totalt: kr. 79.600,-


I forhold til de gamle satsene vil arveavgiften reduseres med kr. 148.400,-.

Ole Christian Høie
Advokat


Endret 08.12.2009Advokatfirmaet Ole Christian Høie
www.advokat-hoie.noNettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.