PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Barnefordeling – tvister om fast bosted foreldreansvar samvær og samværsavtale


Når et parforhold ryker og det er barn med i bildet, settes begge foreldrene ofte på alvorlige prøver. De fleste klarer selv eller ved hjelp å løse utfordringene, og blir enige om hvor barnet skal bo fast eller om det skal være delt bosted.


Der barnet bor fast hos den ene, klarer de også å bli enige om samværets omfang og inngår ofte en samværsavtale for å ha det hele i ordnede former. Hvis de ikke var gift, dukker ofte spørsmålet om foreldreansvaret for barnet opp også, hvis det ikke allerede er avgjort. Men ofte ender uenighet i tvister, som kan finne sin løsning utenfor eller ved hjelp av domstolene.

Vi har skrevet egne artikler om disse forskjellige spørsmål vedrørende saker der mor, far og barn er involvert, og du vil finne dem under følgende søkeord:

Barnefordelingstvister – foreldreansvar og samvær

Hvor skal barna bo etter et samlivsbrudd?

Foreldreansvarets innhold og tvist om foreldreansvaret

Barn og samvær – foreldreobstruksjon

Samværsavtaler – særlig om samvær med spedbarn og småbarn

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.