PRAKSISEN ER AVSLUTTET >>>> Fortvil ikke - hjelpen er her <<<<

Samboere arv og uskifte

I henhold til gjeldende regler tar en samboer ikke arv etter den andre, hvis ikke partene har opprettet testament til fordel for hverandre. Men i høst ble det fremlagt forslag som vil styrke samboeres rettslige stilling når de har felles barn, og også innfører en begrenset rett for gjenlevende samboer til å bli sittende i uskiftet bo med felles barn. Men både arveretten og retten til uskifte er begrenset i forhold til reglene som gjelder for gifte.
Forslaget til nye arveregler – styrking av samboeres rettigheter og status.
Forslaget går ut på at gjenlevende samboer med felles barn etter arveloven vil arve inntil fire G – fire ganger folketrygdens grunnbeløp. Med dagens G-verdi vil arven utgjøre ca. kr. 280.000. Uskifteordningen omtales nærmere nedenfor.
Samboere uten felles barn får ingen automatisk arverett etter hverandre, men får adgang til å tiltestamentere hverandre inntil 4G til fortrengsel for særkullsbarn. Hvis Per går bort og etterlater seg to barn fra tidligere forhold, kan det altså dukke opp testament fra ham til fordel for gjenlevende samboer Kari om at hun skal arve 4 G før særkullsbarna får arv overhodet.

Forslaget til uskifte for samboere med felles barn
Å sitte i uskifte, betyr enkelt sagt at gjenlevende velger ikke å skifte straks, men blir sittende med dødsboets midler uskiftet og rår over dem nær sagt som om hun eier dem. Bortsett fra visse begrensninger kan for eksempel gjenlevende selge boets faste eiendom og flytte til mer egnet bolig (men ikke selge til underpris). Bruke av pengene i banken, også til trivelige ferier hun ikke ellers ville hatt råd til – men ikke spille uhemmet på Bjerkebanen over tid.

Gifte kan etter loven sitte med hele boet uskiftet når betingelsene er tilfredsstillet, mens det vil bli innført begrensninger i uskifteordningen for samboere. Når forslaget imidlertid går ut på å la gjenlevende samboer få rett til å sitte i uskifte med felles bolig med innbo, mulig felles hytte med innbo og avdødes bil, skjer det nær sagt et ”kvantesprang” på uskiftefronten for samboere.

Du kan beskjære gjenlevende samboers arverett etter loven
La oss si at Per har tre egne barn og eier betydelige verdier, mens Kari er barnløs og ikke har brakt så mye inn i fellesskapet. Så får de et felles barn. Etter Pers bortgang dukker det opp et testament der Per fratar Kari arveretten til fordel for sine 4 barn, som jo alle er hans livsarvinger. Da står nok Kari i samme situasjon som hun gjør før lovendringen vedtas (skal ifølge planen skje før jul) og trer i kraft en gang til neste år. Det antas at ikrafttredelse av de nye lovbestemmelsene skal utstå en tid slik at dagens samboere skal få tilstrekkelig tid til å områ seg.

Husk også årets julegaver. Om du er samboer eller gift kan du gi barna og mulige barnebarn og oldebarn en skikkelig forstrekning!

Husk at det tidligere i år ble innført en ny bestemmelse i arveavgiftsloven om såkalte ”leilighetsgaver”, og at du følgelig kan gi inntil ½ G til hvem du vil av nære og fjernere slektninger uten at det utløser arveavgift, og uten at det angriper fribeløpet. Husk også at du nok skal avvente antatt vedtak om dobling av fribeløpet fra årsskiftet – det ble som kjent fremlagt med høstens forslag til statsbudsjett!

En ”huskelapp” til – støtte til studiefinansiering

Husk også at du som bestemor/bestefar kan hjelpe barnebarna med finansiering av studiene, bare det skjer etter et fastsatt budsjett og med utbetalinger i flere omganger i løpet av studieåret. Når jeg bruker besteforeldrene som eksempel, er det fordi de kanskje oftere er i posisjon til å gjøre dette enn foreldre som fortsatt sliter med betydelig gjeld.

Ole Christian Høie


Advokatfirmaet Ole Christian Høie
www.advokat-hoie.no

Nettstedet bruker cookies fra Google for å måle og analysere trafikken. Alle data er anonymisert.